Transport publiczny

Transport publiczny pod okiem Axis – raport

Raport opracowany przez Axis Communications we współpracy z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Transportu Publicznego wskazał, że firmy z  sektora komunikacji masowej są świadome korzyści płynących z dozoru wizyjnego, a kamery znacznie zwiększyły bezpieczeństwo ich działalności.

Dozór wizyjny w transporcie publicznym jest szczególnie istotny nie tylko ze względu na ochronę infrastruktury, ale również zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Axis Communications wraz z UITP (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Publicznego) przeprowadzili badanie mające na celu analizę zakresu wykorzystania dozoru wizyjnego w transporcie publicznym.

W ramach raportu interesowano się takimi kwestiami jak sprzęt używany przez firmy na całym świecie, przepisy regulujące zastosowanie kamer, wartości i motywacje związane z wykorzystaniem tego typu systemów oraz świadomość korzyści płynącej z sięgnięcia po zaawansowane technologie, takie jak analityka wideo.

Ponad 80% planuje inwestycje

Niemal 2/3 naszych partnerów wykorzystuje kamery jako jeden z elementów swojego systemu bezpieczeństwa – wskazuje Patrik Anderson, Director Business Development w dziale Transportation w Axis. Dodaje, że 52,9% badanych stosuje system hybrydowy, który jest połączeniem rozwiązań analogowych i cyfrowych.

Raport przygotowany przez Axis wskazuje, że 85,3% przebadanych organizacji rozważa inwestycję w kamery IP w najbliższej przyszłości. Jedynie 1,5% organizacji zdecydowanie nie zamierza w nie inwestować.

Do czego firmy stosują kamery?

Ponad 80% przedsiębiorstw wykorzystuje kamery i systemy dozoru wizyjnego w śledztwach i przy zbieraniu dowodów – komentuje Andrea Soehnchen, Business Development Manager z UITP. W tym kontekście kluczowa jest jakość nagrywanego obrazu. Jeśli jest on wyraźny, okaże się przydatny.

Jednocześnie ponad 60% badanych sięga do zapisu z kamer w celu wykrywania niebezpiecznych incydentów.

Interesująco wygląda również wykorzystanie wideo nagrywanego w czasie rzeczywistym w celu zarządzania niebezpieczeństwem i wykrywania go na odpowiednio wczesnym etapie. W 71,6% przypadków obraz jest nagrywany wokół stacji kolejowych a w 60,8% na torowiskach i górkach rozrządowych.

W 32,4% przypadków obraz w czasie rzeczywistym pochodzi z peronów a 27% z wnętrza taboru. Nieco ponad ¼ (dokładnie 25,7% badanych) rejestruje obraz również wzdłuż instalacji infrastrukturalnych.

Jedynie 9,5% firm przyznaje, że nigdzie nie wykorzystuje obrazu nagrywanego w czasie rzeczywistym.

Korzyści z zastosowania dozoru wizyjnego

Wśród najważniejszych zalet systemu dozoru wizyjnego wymienić można zwiększone poczucie bezpieczeństwa u pracowników i pasażerów, odnotowane w  78,4% przypadków. Faktyczną poprawę bezpieczeństwa pasażerów, pracowników i sprzętu dostrzega 75,7% badanych. Z kolei w 70,3% przypadków odnotowano mniejszą przestępczość.

– Godna uwagi jest akceptacja urządzeń dozoru wizyjnego zarówno ze strony klientów, jak i zespołu pracowników. Wyraźnie widać świadomość korzyści płynących z zastosowania kamer – uważa Andre Meier, Security Officer z VerkehrsBetreibe Zurich.

W przypadku systemów wykorzystywanych przez spółki transportowe, nie do przecenienia jest spadek liczby wypadków, samobójstw, obrażeń oraz innych sytuacji, w których niezbędna jest pomoc medyczna. Wynika to z możliwości szybkiego reagowania na sytuacje rejestrowane przez kamery.

Podsumowanie wyników ankiety z udziałem ekspertów z branży

Wyzwania i przyszłość

Raport wskazał także z jakimi wyzwaniami muszą się mierzyć przedsiębiorstwa transportowe.

– Wśród trudności wymienić można przede wszystkim zarządzanie dużą ilością zainstalowanych kamer – komentuje Andrea Soehnchen, Business Development Manager z UITP. Ten problem zauważa 43,2% badanych. Innym zmartwieniem jest jakość nagrywanego obrazu, na którą narzeka 27% respondentów. – Wyzwaniem są również umiejętności, jakie muszą posiadać operatorzy, aby skutecznie obsłużyć system dozoru wizyjnego.

Szczególnie interesująco wygląda kwestia świadomości użytkowników związanej z zastosowaniem analityki wideo. Badanie wskazało, że 79,1% badanych zdaje sobie sprawę, że można wykorzystać tę technologię do wykrywania nieuprawnionych wejść na teren obiektu a 78,8% badanych przyznało, że analityka sprawdza się także przy ochronie obwodowej. Użytkownicy są również świadomi przydatności technologii rozpoznawania twarzy – 78,5% badanych uznaje tę technologię za pomocną.

Badani wykazują stosunkowo niską znajomość najnowszych dostępnych rozwiązań analitycznych takich jak wykrywanie zachowań agresywnych (39,7% wskazań), tailgaitingu, czyli nieuprawnionych wejść razem z osobą uprawnioną (39,7% wskazań) oraz wykrywania osób, które podejrzanie długo pozostają bezczynnie na terenie obiektu (35,5% wskazań).

Wiedza pozyskana dzięki tego typu badaniom jest niezbędna przy opracowywaniu nowych rozwiązań. Transport publiczny to ogromny rynek dla narzędzi dozoru wizyjnego. Ze względu na swoją specyfikę związaną z koniecznością ochrony rozległej infrastruktury, kontroli jakości usług oraz zapewniania bezpieczeństwa użytkownikom, potrzeby firm z tej branży pozwalają skutecznie przewidzieć potencjalne kierunki rozwoju nowych produktów dla Axis Communications. Tym samym dzięki analizie tego typu badań firma pozostaje liderem rynku technologii dozoru wizyjnego i zamiast podążać za trendami skutecznie je kształtuje.

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat zastosowań kamer w transporcie publicznym? Zastanawia Cię w jaki sposób Twoje przedsiębiorstwo może skorzystać z tej technologii? Pobierz raport!

Pobierz badanie od Axis i UITP, aby dowiedzieć się, co ludzie sądzą o bezpieczeństwie w transporcie publicznym

Zarejestruj się lub zaloguj, by uzyskać dostęp do materiału.

Podziel się:
Rozumiem, że ta strona używa ciasteczek (cookies).
Rozumiem