Bezpieczne miasta

Kamery Axis – wzrok inteligentnego miasta przyszłości

Idea inteligentnych miast powstała wraz z rosnącą popularnością Internetu Rzeczy (Internet of Things) oraz możliwości, jakie niesie ze sobą łączenie systemów informatycznych. Podstawowym celem smart city jest zwiększanie dobrobytu mieszkańców poprzez wykorzystanie nowych technologii informacyjnych.

Wśród najczęściej wymienianych elementów budowy inteligentnych miast są systemy zarządzania ruchem ulicznym oraz energią. Jednocześnie istniejące już dzisiaj projekty smart cities zakładają zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Rozwój inteligentnych miast jest jednym z celów Unii Europejskiej w długofalowej perspektywie rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem sektora produkcji energii, transportu oraz nowych technologii. Jednym z najbardziej interesujących przykładów wdrażania idei smart city na terenie Unii Europejskiej jest hiszpańskie miasto Santander, które zostało już nazwane ośrodkiem eksperymentalnym dla idei smart city. Nie jest to jednak jedyne miasto Wspólnoty, które stara się działać w zakresie budowy własnych rozwiązań IoT z myślą o mieszkańcach. Unia Europejska wyróżniła także Barcelonę, która w 2015 roku otrzymała tytuł Europejskiej Stolicy Innowacji. W 2016 roku nagrodę tę otrzymał Amsterdam.

Smart city w praktyce

Doświadczenia firmy Axis Communications wskazują, że wiele rozwiązań związanych z budową smart city opiera się na zastosowaniu systemów monitoringu sieciowego. W przeciwieństwie do analogowych systemów CCTV, kamery sieciowe mają możliwość łatwej współpracy z innymi urządzeniami oraz oprogramowaniem. Pozwala to opracowywać nowe produkty i usługi na potrzeby mieszkańców.

– Ludzie mają przy sobie smartfony – mówi Andrea Sorri, director of business development w Axis Communications. – Aplikacja mobilna z lokalizacją GPS umożliwi zawiadomienie odpowiednich służb o problemach takich jak przepełniony kosz na śmieci czy zepsuta sygnalizacja uliczna. Dzięki własnej sieci kamer możliwe będzie weryfikowanie na bieżąco tego typu zgłoszeń.

Inteligentny system monitoringu może posłużyć również do tworzenia bardziej zaawansowanych narzędzi kontroli stanu miasta. Już w tej chwili możliwe jest tworzenie trójwymiarowych map, które pokazują najważniejsze wydarzenia w czasie rzeczywistym.

– Dzięki technologii rozszerzonej rzeczywistości kamery sieciowe mogą być używane jako inteligentne czujniki rozmieszczone w strategicznych punktach – tłumaczy Andrea Sorri. – Oprogramowanie będzie w stanie wytworzyć mapę 3D składającą się z kilku warstw bieżących informacji, w tym przekazu obrazu na żywo.

Bezpieczniej, czyli lepiej

Jednak z punktu widzenia mieszkańców, najważniejszy jest znaczny wzrost bezpieczeństwa dzięki monitoringowi. Dzięki bogatej funkcjonalności oraz innowacyjnym rozwiązaniom, urządzenia Axis świetnie sprawdzają się jako elementy systemu monitoringu miejskiego. Kamery tej firmy wykorzystywane są na całym świecie, od Chin aż po Argentynę.

Szczególnie interesujący jest wkład firmy Axis w budowę smart city na terenie Vincente Lopez, argentyńskiego miasta wchodzącego w skład obszaru metropolitarnego Buenos Aires.

Zdaniem przedstawicieli władz, zamiast odpowiadać na jednorazowe wydarzenia, takie jak bójki czy akty wandalizmu, znacznie skuteczniej jest im zapobiegać poprzez rozbudowane systemy wczesnego ostrzegania.

– Przy implementacji należy brać pod uwagę nie tylko cenę. Na obrazie niskiej jakości, nie da się niczego rozpoznać, przez co jest on nieprzydatny dla sił porządkowych – mówi Santiago Espeleta, Security secretary w mieście Vincente Lopez. – Koszty wdrożenia to nie tylko sama kamera. To wszystkie wydatki z nim związane.

Wdrożony system zakłada integrację informacji oraz współpracę cywilnych patroli, lokalnych posterunków policji oraz służb bezpieczeństwa, takich jak pogotowie oraz straż pożarna.

– W razie wykrycia przez którykolwiek z naszych zespołów monitorowania czegoś niepokojącego, realizujemy protokoły, które pozwalają sobie poradzić z tego typu incydentami – tłumaczy Martin Gasulla, security secretary w Vincente Lopez. Dodaje, że system sprawdził się lepiej, niż zakładano i będzie stopniowo rozszerzany na większe obszary miasta.

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat rozwiązań związanych z bezpieczeństwem inteligentnych miast? Chcesz wiedzieć, jakie narzędzia walki o lepsze jutro będą mieli do dyspozycji policjanci i służby miejskie przyszłości? Pobierz poradnik!

Pobierz poradnik, na temat monitoringu w smart city, przygotowaną przez Axis Communications

Zarejestruj się lub zaloguj, by uzyskać dostęp do materiału.

Podziel się:
Rozumiem, że ta strona używa ciasteczek (cookies).
Rozumiem